RESUM DE CONDICIONS D’ENTREGA I PAGAMENT DE COMANDES EFECTUADES A LA BOTIGA ON-LINE DE PIRINEU EN BOCA

Lliurament a domicili, incidències i dret de desistiment

(a) Lliurament a domicili

El repartiment a domicili es fa amb una flota de vehicles completament equipats perquè els productes arribin en les millors condicions a l’adreça triada pel Client.

(b) Recollida al nostre establiment

PIRINEU EN BOCA ofereix la possibilitat que el Client passi a recollir la comanda al nostre establiment. Si aquesta és la vostra opció, els responsables de l’establiment s’encarregaran de

mantenir la comanda en perfecte estat de conservació fins a la recollida.

Horaris de lliurament

Tant per al lliurament a domicili com per a la recollida a l’establiment, PIRINEU EN BOCA disposa de diferents franges de lliurament per adaptar-se a les necessitats del Client.

En el moment de fer la comanda el Client ha d’indicar a observacions l’horari d’entrega o recollida:

Cal informar una franja de dues hores per entregar ( de 9 a 11h, de 16 a 18h, de 20 a 22h….)

La recepció de comandes es fa de 9 a 15h. de dilluns a dissabte. Totes les comandes rebudes més tard de les 15h s’entregaran a partir del dia següent laborable

Les entregues es faran a partir de les 5 hores de la recepció de la comanda.

Horaris d’entrega de 9 a 22h. de dilluns a dissabte

En el moment del lliurament, el Client ha de signar l’albarà de lliurament de la comanda conforme ha estat lliurada i acceptada.

PIRINEU EN BOCA no assumeix cap responsabilitat per retard en el lliurament de les comandes quan aquest retard sigui culpa exclusiva del comprador o de la persona que ha de respondre’n

civilment. En termes generals, i d’acord amb el que estableix la normativa vigent, PIRINEU EN BOCA no es fa responsable quan els danys i perjudicis causats al comprador siguin causats per

la seva exclusiva culpa o per la de les persones que han de respondre’n civilment.

Per recollir les comandes només heu de mostrar-nos el DNI i comunicar-nos el número que PIRINEU EN BOCA ha destinat a la comanda, de manera que PIRINEU EN BOCA pugui identificar

que el número es correspon amb el del client que va contractar la comanda.

Zones de repartiment

Barcelona capital

Despeses de servei

Les despeses de lliurament a domicili per comanda són de 6 euros per imports de compra inferiors a 100 euros. Per les compres superiors a 100 euros el transport és gratuït.

Si la compra s’ha de recollir directament a PIRINEU EN BOCA, l’import del repartiment és gratuït.

Incidències i devolucions

En el supòsit de rebre algun producte defectuós, que algun dels productes sol•licitats no l’hagués rebut o que rebés algun producte no sol•licitat, ens ho haurà de comunicar de forma immediata contactant telefònicament al 931 296 987 o email a botiga@pirineuenboca.com i procedirem a resoldre la referida incidència el més ràpidament possible i al nostre càrrec.

Dret de desistiment

Té vostè dret a desistir d’aquest contracte en un termini de 7 dies naturals, sense necessitat de justificació.

Per a exercir el dret de desistiment, haurà de notificar-ho a PIRINEU EN BOCA, S.L., Carrer Girona, 17-19 bxs de Barcelona (08010) telèfon 931 296 987.

Per a complir el termini de desistiment, hi ha prou amb que la comunicació relativa a l’exercici per la seva part d’aquest dret sigui enviada abans de que finalitzi el termini corresponent.

El dret de desistiment no serà aplicable al subministrament de productes frescos.

Conseqü.ncies del desistiment:

En cas de desistiment per la seva part, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, excloses les despeses d’entrega i recollida En qualsevol cas, podrem retenir el reemborsament fins a haver rebut els béns, o fins que vostè hagi presentant una prova de la devolució dels mateixos, segons quina condició es compleixi primer.

Sols serà vostè responsable de la disminució de valor dels béns resultant d’una manipulació diferent a la necessària per a establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

Facturació i formes de pagament

Per als clients que vulguin factura de la compra efectuada, es fa constar que, d’acord amb el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament que regula les obligacions de facturació, la data límit per a l’emissió de factures és el dia 16 del mes següent al mes en què hagi tingut lloc la compra corresponent.

El pagament es pot fer mitjançant les targetes de crèdit o dèbit.

El cobrament de les compres efectuades pel Client es durà a terme en finalitzar la comanda